Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris undersökningar

Skapad 2018-09-06 13:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Matris för bedömning av laborationer
Grundskola 7 – 9 Kemi

Biologi Undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Undersökning: Genomföra
Jag behöver stöd för att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Undersökning: Planera
Jag behöver stöd för att formulera enkla frågeställningar och planeringar för att det ska gå att arbeta systematiskt utifrån dem.
Jag bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Undersökning: Använda utrustning
I undersökningarna använder jag inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder jag utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning: Dra slutsatser
Jag behöver stöd för att jämföra resultaten med frågeställningarna och för att dra enkla slutsatser. Jag kan med stöd koppla slutsatserna till biologiska modeller och teorier.
Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser. Slutsatserna har viss koppling till biologiska modeller och teorier
Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser. Slutsatserna har relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser Slutsatserna har god koppling till biologiska modeller och teorier.
Undersökning: Resonera kring felkällor
Jag kan med stöd föra resonemang kring resultatens rimlighet.
Jag för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Undersökning: Resonera kring förbättringar
Jag kan med stöd ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Jag bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Jag ger förslag på hur undersökningar kan utvecklas.
Jag ger förslag på hur undersökningar kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökning: Dokumentera
Jag behöver stöd för att göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jag gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jag gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: