Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-18 Teknik - åk:3

Skapad 2018-09-09 21:26 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik

Förväntade kunskaper för år 3 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för årskursen.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld, men bedömning saknas, innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapskrav under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Teknik

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Har arbetat med
Har förväntade kunskaper för år 3
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: