Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Lärandematris Recension (ht18)

Skapad 2018-09-20 12:36 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du skriver en text där du recenserar bok.

----->
----->
---->
Koppling till uppgiften/textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension
Texten fungerar väl som en recension
Texten fungerar mycket väl som en recension
Innehåll
fakta handling miljö- och personbeskrivningar språk
Jag skriver en recension och har med fakta, försöker sammanfatta handlingen samt gör beskrivningar av miljö och/eller personer.Jag beskriver och reflekterar över bokens språk på ett enkelt sätt.
Jag skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett tydligt sätt samt gör noggranna beskrivningar av miljö och/eller personer. Jag beskriver och reflekterar över bokens språk på ett utvecklat sätt.
Jag skriver en recension och har med fakta, sammanfattar handlingen på ett mycket tydligt sätt samt gör mycket noggranna beskrivningar av miljö och/eller personer. Jag beskriver och reflekterar över bokens språk på ett väl utvecklat sätt.
Innehåll
budskap koppla boken till samtiden
Jag diskuterar bokens budskap på ett enkelt sätt och kan ge enkla exempel. Jag diskuterar på vilka sätt boken skulle kunna spegla dagens samhälle på ett enkelt sätt. Jag ger enkla exempel på detta.
Jag diskuterar bokens budskap på ett utvecklat sätt och kan ge några tydliga exempel. Jag diskuterar på vilka sätt boken skulle kunna spegla dagens samhälle på ett utvecklat sätt. Jag ger några tydliga exempel på detta.
Jag diskuterar bokens budskap på ett väl utvecklat sätt och kan ge tydliga exempel. Jag diskuterar på vilka sätt boken skulle kunna spegla dagens samhälle på ett väl utvecklat sätt. Jag ger tydliga exempel på detta.
Innehåll
omdöme
Jag ger ett personligt omdöme, gör en enkel motivering och har med något exempel.
Jag ger ett personligt omdöme, gör en utvecklad motivering och har med några exempel.
Jag ger ett personligt omdöme, gör en välutvecklad motivering och har med tydliga exempel.
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning och avslutning
Recensionen är sammanhängande och strukturen är mycket tydlig genom t.ex. styckeindelning, intresseväckande inledning och sammanfattande avslutning
Textbindning
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (t.ex. och,men, då)
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t.ex. eftersom, därför att, dessutom)
Jag använder välutvecklad textbindning med varierade sambandsord och olika referenter.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar väl
Meningsbyggnaden är mycket varierad och fungerar mycket väl
Skiljetecken och stavning
Jag använder stora skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt och har vissa stavfel som inte stör förståelsen
Jag använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt och har få stavfel
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt och har ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: