Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, recensera och reflektera

Skapad 2018-09-27 11:43 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Bokprojekt
Grundskola 7 – 9

Bokprojekt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Ny aspekt
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt är och varför saker händer.
Ny aspekt
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Ny aspekt
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du kan diskutera olika saker på ett enkelt sätt. Du använder på ett ganska bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett utvecklat sätt. Du använder på ett bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett välutvecklat sätt. Du använder på ett mycket bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Ny aspekt
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du kan välja och använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: