👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2018-10-02 09:08 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Avstämning A
Skriva Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
Skriva Eleven skriva kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
Skriva - Berättande text och beskrivande text. Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Eleven har skrivriktningen är klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och / eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markera dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.