Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text

Skapad 2018-10-03 11:24 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Innehåll
Texten innehöll enkla gestaltande beskrivningar. T.ex. genom att något sinnesintryck användes. Berättelsen följde berättarkurvan till viss del.
Texten innehöll utvecklade gestaltande beskrivningar. T.ex. genom att några sinnesintryck och flera detaljer användes. Berättelsen följde berättarkurvan relativt väl.
Texten innehöll välutvecklade gestaltande beskrivningar. T.ex. genom att flera sinnesintryck och många detaljer användes på ett träffsäkert och sammanhängande sätt. Berättelsen följde berättarkurvan väl.
Skrivregler
Ordvalet var enkelt och samma ord användes flera gånger. Meningsbyggnaden fungerade ganska bra, dvs punkt och stor bokstav var på rätt ställe. Ordföljden var mestadels korrekt. Skrivregler fungerade ganska bra, exempelvis stavning och skiljetecken. Det fanns några felstavade ord, men läsaren förstod texten.
Ordvalet var varierat. Meningsbyggnaden var varierad och fungerade bra. Ordföljden var mestadels korrekt. Skrivregler fungerade bra, exempelvis stavning och skiljetecken. Det fanns få felstavade ord.
Ordvalet var varierat och specifikt. Meningsbyggnaden fungerade mycket bra och varierades med långa och korta meningar. Ordföljden var korrekt. Skrivregler fungerade mycket bra vilket gjorde texten lättläst och lättbegriplig.
Respons
Din respons innehöll något om det som fungerade bra i texten. Texten utvecklades efter att du fått respons.
Din respons innehöll flera exempel på det som fungerade bra och något förslag på hur texten kunde förbättras. Texten utvecklades efter att du fått respons.
Din respons innehöll många exempel på det som fungerade bra och några förslag på hur texten kunde förbättras. Texten utvecklades efter att du fått respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: