Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT för lärande, kunskapsmatris för personal

Skapad 2018-10-04 16:32 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
En matris för att kartlägga uppnådd IKT-kompetens för personal på skolan. Gäller all personal. Kan användas som grund för samtal om digital kompetens på medarbetarsamtal.
Medarbetarsamtal

Markera de rutor som du behärskar. Använd som underlag för din egen kompetensutveckling och/eller som utgångspunkt för diskussioner vid medarbetarsamtal.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
BAS
Grundläggande för alla medarbetare, information kommunikation.
Single Sign On Kunna logga in på skolans olika digitala verktyg och system. Veta vad SSO betyder och vad det får för konsekvenser.
Mail Läsa, skicka, vidarebefordra mail. Spara och läsa bifogade filer. Bifoga filer.
Personalsite Känna till vad som finns där; kalender, nyhetsflöde, info, felanmälan mm
HR-portalen Kunna kolla arbetstider, lönespec. samt lägga in om frånvaro, semester, övertid etc.
Känna till skolportalen samt Inloggad och vilket material och länkar som finns där.
Google Classroom Läsa info från chef. Veta hur man filtrerar med etiketterna. Förstå vad det innebär att material är länkat i classroom från Driven. (Pedagog)
GDPR
Grundläggande för alla medarbetare, dataskyddslag
GDPR känna till vad lagen handlar om och varför den finns.
Regler för oss i skolan
Nätsäkerhet, datasäkerhet, säkra lösenord
G-suite
Alla pedagoger nivå 1-2, lärare nivå 3-7
Google Drive kunna dela material, lägga till på min enhet, hitta gemensamma filer
Google Dokument Skapa, dela, kommentera, ordbehandling
Google Classroom Skapa inlägg, uppgifter, koppla till kalender, länka material
Google Kalkylark
Google presentationer
Google formulär
Google sites
Unikum
Alla pedagoger, med utgångspunkt i förvaltningens förväntansdokument
Lärlogg kunna skapa inlägg och bestämma mottagare, även kopiera till elevers enskilda lärloggar
Pedagogiska planeringar
Bedömningsmarkörer (ev med underlag i kunskapstabellerna)
Utvecklingssamtal kunna tilldela mall för samtal till klassen, kunna skriva och hantera mål i elevens IUP, kunna
Särskilt stöd
Skola24
Alla pedagoger
Frånvaro/närvaro för fritids även lovanmälan och liknande
Betygswebb lärare
MIK
Medie och informationskunnighet
De kommungemensamma databaserna
Informationssökning (källkritk, sökkritik)
Tolka bilder och rörliga medier
Upphovsrätt
Digitaliseringens påverkan på samhället
Spec
Alla lärare
Inläsningstjänst, Legimus
Studi
ClaroSpeak känna till att det finns och grundläggande användaningsområden
Film/bild
iMovie
Greenscreen
Stop motion
Bildredigering dator (t.ex. Photofiltr)
Bildredigering iPad (t.ex. Pixlr)
Programmering
Lärare F-9
Blockprogrammering
Programmera robotar
Textprogrammering (lärare ma, te 7-9)
Övrigt
Provverktyget Inspera (lärare 6-9)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: