Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska / SvA åk 5, 2018-2019

Skapad 2018-10-06 17:29 i Andersbergsskolan Halmstad
Matris i ämnet svenska / SvA åk 5. Bygger, till viss del, på arbete med genrepedagogik.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömning i ämnet svenska / SvA, åk 5.

Vi bedömer:
• Ditt läs-flyt och din läsförståelse när vi läser texter tillsammans och diskuterar.
• Dina svar när du arbetar enskilt med läsförståelse, samt med läsläxan.
• Din skrivning när vi läser dina skriftliga berättelser. Vi tittar på textstruktur, stavning och skiljetecken.
• Hur aktiv du är i ditt lärande, t ex att du visar att du lyssnar och själv frågar och pratar.

Läsa

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Läsflyt
Du kan läsa en skönlitterär text som motsvarar din ålder, med viss inlevelse.
Du kan läsa enkla texter.
Läs varje dag, både hemma och i skolan. Tänk på att träna på att läsa högt, det ska vara intressant att lyssna på dig när du läser.
Du kan läsa texter med flyt som motsvarar din ålder, och vid högläsning har du börjat läsa med viss inlevelse.
Du läser lite svårare texter med flyt och vid högläsning läser du på ett sätt som gör att det är intressant att lyssna.
Läsa; förståelse
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
Du förstår enkla texter.
Läs varje dag, både hemma och i skolan. Fråga om ord som du inte förstår. Det är viktigt att du deltar aktivt när vi diskuterar texterna.
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i de olika textyperna som vi arbetar med.
Du läser och förstår även svårare texter.

Skriva

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Skriva; interpunktion
Du känner till och använder de vanligaste skiljetecknen (? ! . ,)
Du kan oftast använda punkt men har svårt med de övriga skiljetecknen.
Be din lärare visa dig när du ska använda de olika skiljetecknen och träna på att använda dem.
Du känner till och använder de vanligaste skiljetecknen.
Du använder ofta flera olika skiljetecken i dina texter.
Skriva; stavning
Du ska kunna stava till vanligt förekommande ord samt kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel
Dina berättelser visar att du är osäker på att stava till vanligt förekommande ord.
Du kan arbeta med stavningsprogram på datorn.
Du kan stava till de vanligast förekommande orden.
Du är säker på att stava även till svårare ord.
Skriva; ordklasser
Du kan använda ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i olika sammanhang.
Du kan med visst stöd använda ordklasserna på rätt sätt.
Träna så du lär dig minnesramsorna utantill.
Du kan använda de olika ordklasserna på rätt sätt.
Du är helt säker på de olika ordklasserna.

Skriva; Argumenterande text

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Skriva; åsikt, argument
Du ska kunna skriva en argumenterande text med en fungerande åsikt, relevanta argument och följa dess textstruktur.
Din text är i huvudsak argumenterande med åsikt och några enkla argument.
Tänk på att planera din text med t ex en tankekarta/stödord innan du börjar skriva. Tänk ut flera argument till din åsikt.
Din text är argumenterande med en fungerande åsikt. Du har flera relevanta argument.
Din text är argumenterande med en väl fungerande åsikt. Du har flera välutvecklade och underbyggda argument. Du har en förhållandevis god språklig variation.
Skriva; textstruktur
Du ska känna till och kunna använda dig av textstrukturen för en argumenterande text.
Din text har en rubrik, åsikt, några enkla argument och ett försök att sammanfatta på slutet.
Tänk på att ha med: • Rubrik • Åsikt • Argument • Slutsats Titta på mallen för textstrukturen.
Du känner till och följer textstrukturen för argumenterande text. Du knyter ihop texten med en slutsats.
Du följer tydligt textstrukturen för argumenterande text och gör den lätt att följa. I din slutsats knyter du ihop åsikt och argument så att man får en helbild av texten.
Skriva; sambandsord
Du ska kunna använda sambandsord om binder ihop texten. Ex: för det första, för det andra, till sist, eftersom osv.
Du använder några enkla sambandsord såsom: för det första, för det andra.
Titta på listan med förslag på olika sambandsord.
Du använder sambandsord som binder ihop din text.
Du använder flera sambandsord som binder ihop din text. Du gör texten lätt att följa genom att dela in den i stycken.

Tala, lyssna, samtala

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Argumentation
Du ska kunna delta i en diskussion där du lyssnar på andra och lägger fram egna åsikter och argumenterar.
Din har svårt att följa med i diskussionen. argumentpresentation saknar tydlighet och säkerhet.
Förbered dig genom att tänka igenom dina argument. Skriv ner stödord. Var uppmärksam och lyssna noga på vad de andra säger.
Du kan delta i en diskussion där du lyssnar på andra och lägger fram egna åsikter och kan argumentera.
Du är aktiv i diskussionen och lägger fram intressanta genomtänkta argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: