Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Del 1 - Teknik år 6

Skapad 2018-10-08 17:50 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 Teknik

Bedömningsmatris för år 6

Insats krävs
E
C
A
Fem enkla maskiner
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven vet vilka de fem enkla maskinerna är och kan med hjälp av exempel ge enkla förklaringar till hur några av de fungerar.
Eleven kan förklara hur de fem enkla maskinerna fungerar och kan ge exempel ur vardagen.
Eleven kan förklara hur de fem enkla maskinerna fungerar. Eleven kan koppla mot exempel i vardagen och förklara hur olika delar samverkar.
cykelns delar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva hur några delar på en cykel fungerar och hur någon av delarna samverkar.
Eleven kan förklara hur några delar på en cykel samverkar för att den ska fungera.
Eleven kan förklara hur delarna på en cykel samverkar för att den ska fungera.
Bygg en sammansatt maskin
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysikaliska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven bidrar till gruppens arbete.
I gruppen bidrar eleven med idéer kring hur modellen kan utvecklas och förbättra.
Eleven bidrar med konstruktiva idéer till gruppens arbete kring hur modellen kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: