Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5 ht/vt 2018/2019

Skapad 2018-10-09 08:50 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 – 5 Musik

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
På väg
Bra
Superbra
Musicerande och musikskapande
Sjunga
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
Du kan sjunga i olika former av gemensam sång (kanon och växelsång) och anpassar med stöd efter takt/rytm Du kan använda rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik, tex sjunga snabbt,svagt,glatt,ljust osv.
Du kan sjunga i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan sjunga i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Musikens sammanhang och funktioner.
Sjunga
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
Du känner till och kan sjunga några av de vanligaste svenska och nordiska barnvisorna. Du känner till flera psalmer. Du känner till nationalsången. Du kan sjunga flera sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner, utan stöd av skriven text.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på några musikaliska karaktärsdrag( vad som är typiskt ) för olika genrer( musikstilar) och kulturer, t.ex folkmusik,konstmusik och popuärmusik
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på några musikaliska karaktärsdrag för olika genrer och kulturer, t.ex folkmusik,konstmusik och popuärmusik
Musicerande och musikskapande.
Spela /samspela
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan spela på rytminstrument i grupp och anpassar ditt spelande efter takt/rytm. Du deltar aktivt i spel tillsammans med andra. Du deltar i enklare former av melodi-och ackordspel tillsammans med andra
Du spelar på något instrument i viss mån med timing. Du deltar i musikframföranden.
Du kan spela delar av en enkel melodi-,bas och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Musikens verktyg.
Skapa musik.
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Du kan namnge några olika musiksymboler och tecken Du kan med stöd följa vissa gemensamma musiksymboler
Du känner till och kan använda några musiksymboler, noter och ackord.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Musikens sammanhang och funktioner.
Analysera och samtala.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du kan namnge flera instrument från grupperna blås-,sträng-tangent- och slagverksinstrument, hur de låter och ser ut.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musikens sammanhang och funktioner.
Analysera och samtala.
 • Mu  1-3
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på olika typer av musik. Du kan berätta om varför du tycker om eller inte tycker om olika typer av musik. Du lyssnar aktivt och intresserat på olika typer av musik och respekterar andras musiksmak.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om dina egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: