Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1 NO - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-10-09 10:38 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Året runt i naturen

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Kropp och hälsa

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Kraft och rörelse

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Material och ämnen i vår omgivning

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Metoder och arbetssätt

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Göra enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: