Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Slöjd år 7 (Arbetsområde: Sy en tygkasse)

Skapad 2018-10-09 10:50 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Under hela skoltiden sker kontinuerlig dokumentation. Matrisen nedan är alltså inget betyg utan ett sätt att visa var eleven står just nu och vart hen är på väg. Eftersom kunskapsstoffets innehåll och fördjupningsgrad varierar både med årskurser och ämnesområden så kan markeringarna i matrisen nedan variera från en tid till en annan, både till vänster och höger.

Lägre nivå
Högre nivå
1. Formge/designa
Eleven kan formge/designa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. T. ex hitta på hur ett tyg ska mönstras.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
2. Slöjdföremål
Eleven kan framställa/göra slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
3. Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
4. Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bidrar till att utveckla idéer.
Kan utveckla idéer.
Kan utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
5. Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ/arbetssätt som leder framåt.
Bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Formulerar och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt
6. Analysera och värdera
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge enkla omdömen, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge utvecklade omdömen, med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen, med god användning av slöjdspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: