Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Österslättsskolan åk.6

Skapad 2018-10-10 16:49 i Sternöskolan Karlshamn
Musikmatris åk.6 Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 6 Musik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Sång
Jag kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Jag deltar med större säkerhet och med förhållandevis bra flyt.
Jag sjunger med säkerhet och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Jag sjunger med stor säkerhet. Jag kan sjunga tvåstämmigt. Jag sjunger gärna solo och använder gärna mikrofonförstärkning.
Spela ackord gitarr/piano
Jag vet hur man spelar några ackord på tex. gitarr eller piano.
Jag kan kompa en enkel sång i långsamt tempo med några ackord.
Jag kan kompa en sång med tre till fyra ackord och växla med viss flyt.
Jag kan kompa en sång med flera ackord med bra flyt.
Elbas
Jag vet hur man håller basen. Jag kan greppa några fåtal toner och vet vad de heter.
Jag utför ett enkelt komp grundat på tre ackord i tempo.
Jag kompar stabilt och kan variera rytmiken på elbasen, samt använda rätt spelteknik.
Jag kompar med stor säkerhet, kan variera anslagstyrkan och spelar med stor variation.
Rytmik trumset/slagverk
Jag kan hålla en enkel puls tillsammans med andra på något slagverksinstrument.
Jag kan hålla en puls till en melodi. Jag spelar enkelt grundkomp med några slag på hi-hat och bastrumman.
Jag utför grundkompet och kan hålla tempot, spelar med bra flyt nästan en hel låt. Jag kan växla mellan olika rytmer och spela tillsammans med andra instrument.
Jag kan spela i en ensemble med bra flyt och styra tempot. Jag greppar fler rytmfigurer och kan variera anslagsstyrkan.
Gruppmusicerande
Jag är med i rummet, men följer bara delvis de andra och deras aktiviteter.
Jag kan delta i gruppmusicerande med något rytm-, melodi- och/eller ackordspel.
Jag deltar aktivt i gruppens musicerande. Jag visar och tar ansvar genom att i enkla former planera och genomföra enkla musikaliska aktiviteter.
Jag kan hjälpa mina kamrater att ta sig framåt i arbetet. Gruppen genomför lite svårare musikalisk aktiviteter.
Använda musikaliska begrepp
Jag känner till begrepp, som noter, ackord, takt, puls, vers och refräng.
Jag kan förklara begrepp, som noter, ackord, takt, puls, vers och refräng.
Jag visar min kunskap genom att spela en enkel melodi efter noter och kompar med ackord.
Jag visar min kunskap genom att spela instrument efter noter och ackord med flyt.
Samtala om och beskriva musik
Jag kan berätta vad jag tycker om för musik och nämna några musikstilar.
Jag kan beskriva olika musikstilar och förklara vad jag tycker.
Jag kan känna igen och beskriva musik från olika tider och platser. Jag använder mig till viss del av passande begrepp.
Jag kan jämföra olika musikstilar. Jag använder passande begrepp.
Instrumentkunskap
Jag känner till att det finns olika typer av instrument som stränginstrument, rytminstrument och blåsinstrument.
Jag kan ge flera exempel på instrument av olika slag.
Jag kan ge exempel på när olika instrument används och känner igen hur de låter.
Jag kan beskriva några instrument och i vilka sammanhang de används (tex. vilken "musikstil" de är typiska för).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: