Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Statistik

Skapad 2018-10-15 14:30 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Bedömning av prov om tabeller, diagram och lägesmått
Grundskola 7 – 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Lägesmått B1(b, c), M1, R1, P2
Visar godtagbara kunskaper om lägesmått
Visar goda kunskaper om lägesmått
Visar mycket goda kunskaper om lägesmått
Begrepp
Tabeller och diagram B1(a, d, e), K1, P1, K2, B2
Visar godtagbara kunskaper om tabeller och diagram
Visar goda kunskaper om tabeller och diagram
Visar mycket goda kunskaper om tabeller och diagram
Metod
Lägesmått M1, R1, P2
Visar godtagbara kunskaper om metoder för att ange lägesmått
Visar goda kunskaper om metoder för att ange lägesmått
Visar mycket goda kunskaper om metoder för att ange lägesmått
Metod
Tabeller och diagram P1, M2, B2, M2, K1
Visar godtagbara kunskaper om metoder för tabeller och diagram
Visar goda kunskaper om metoder för tabeller och diagram
Visar mycket goda kunskaper om metoder för tabeller och diagram
Problemlösning
P1, P2, K1, R1, R2
Visar godtagbara kunskaper i problemlösning genom att lösa någon av uppgifterna korrekt eller påbörja lösning med delvis fungerande metoder på flera uppgifter
Visar goda kunskaper i problemlösning genom att lösa flera av uppgifterna korrekt med lämpliga metoder
Visar mycket goda kunskaper i problemlösning genom att lösa större delen av uppgifterna korrekt, med effektiva metoder som är lätta att följa
Resonemang
R1, R2, P1, P2, K1, K2
Visar något enkelt matematiskt resonemang, det kan vara svårt att följa resonemangen
Visar matematiska resonemang som till viss del är utvecklade
Visar väl utvecklade matematiska resonemang som är lätta att följa
Kommunikation
M1, M2, P1, P2, K1, K2, R1, R2
Lösningar och resonemang går till viss del att följa, det matematiska språket kan innehålla en del brister
Lösningar och resonemang går bra att följa, använder ett matematiskt språk på ett godtagbart sätt
Lösningar och resonemang är lätta att följa, använder ett relevant och korrekt matematiskt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: