Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, Procent & Decimaltal

Skapad 2018-10-16 08:44 i Öjersjö Brunn Partille
Bråk, Procent & Decimaltal
Grundskola 4 – 6 Matematik

På väg att nå målen
----------------->
--------------->
------------->
Problemlösning
- tolkar och löser uppgifter med bråk, procent och decimaltal - tolka resultat och dra någon relevant slutsats.
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex. Sätt ut decimaltecknet på rätt plats. 7,2 x 3,9 = 2808
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt. Ex. Utifrån delen kunna räkna ut helheten. Om 4% motsvarar 1200 kr. Hur mycket är då 100%?
Eleven kan lösa enkla problem på ett välfungerande sätt sätt.
Begrepp
- bråk och procent som del av antal. - bråk i enklaste form, att olika bråk kan beteckna samma tal. Ex. 1/2 = 4/8. - att tal i bråkform kan skrivas på olika sätt. Ex. 5/3 = 1 hel och 2/3.
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex. Utifrån en bild kunna avgöra hur stor del av helheten som är färglagd.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt. Ex. 1 hel 1/5 - 3/5. En koala kan sova 18 timmar på ett dygn. Hur stor del av ett dygn är det? Svara i enklaste form.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
- utföra beräkningar med procent, till exempel 27% av 600 är 162 kr. - Utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel vid prishöjning eller prissänkning. -räkna ut helheten om 25% är 70 kr är helheten 280. - räkna ut andelen: 6 av 8 glassar 75%.
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra lösa enkla rutinuppgifter ... med tillfredsställande resultat. Ex. Uppgifter med addition och subtraktion av bråk i blandad form. 3 hela 1/5 - 1 hel 2/5
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att lösa enkla rutinuppgifter ... med gott resultat. Ex. Beräkningar i flera led. En aktie köptes för 1000 kr. Först ökade värdet med 24%. Efter några månader minskade värdet med 10%. Hur mycket var aktien värd då?
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att lösa enkla rutinuppgifter ... med mycket gott resultat.
Resonomang
- Redovisa kunskaper om bråk & procent med olika uttrycksformer, till exempel med bilder eller ord. - Ställa frågor, framföra och bemöta resonemang om bråk och procent.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang ... på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Ex. Svarar på frågor och kommer fram till korrekt svar utan att motivera varför.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang ... på ett sätt som för resonemangen framåt. Ex. Svarar på frågor och kommer fram till korrekt svar med motivering till varför det bör vara så.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang ... på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Ex. Svarar på frågor och kommer fram till korrekt svar med motivering till varför det bör vara så på ett sätt som breddar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: