👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2018-10-18 15:36 i Östra skolan Falun
Grundskola F Svenska

Under året i förskoleklass arbetar vi med språket på många sätt, b.la med Trulle och lyckostjärnan

Ingen bedömning görs för elever i förskoleklass men genom dokumentation/ (matrisen) får vi pedagoger ett verktyg att se vad varje elev kan, så att vi kan ge bästa förutsättningar till ett fortsatt lärande för eleven.

Rim, rytm och ordlängd

Svårt
intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Rimmar
Urskiljer stavelser (klappa)
Bildar ord av sammansatta ord
Förstår innebörden i ett långt ord (ordlängd)
Första ljud

Skriver

Svårt
intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kan skriva sitt namn

Lyssnar

Svårt
intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kan lyssna aktivt och ställa relevanta frågor

Berättar

Svårt
intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kan återberätta en händelse eller berättelse

Läser

Svårt
intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kan känna igen enkla ordbilder
Kan fler än 16 bokstäver
Rabblar alfabetet

Svårt
intresserad
Förstår
På god väg
Kan