Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik åk 5

Skapad 2018-10-18 19:18 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Vi kommer att arbeta med följande förmågor:

Problemlösningsförmåga:
Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning. Uppgifter med text som brukar kallas för lästal kan också visa problemlösningsförmågan. Däremot om lästalet har blivit en rutinuppgift, där eleven vet hur den ska lösa uppgiften och har lärt sig en metod som fungerar på en sådan uppgift, visas inte problemlösningsförmågan.

Begreppsförmåga:
Förstå och använda matematiska begrepp inom arbetsområdet

Metodförmågan:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik. Metodförmågan innebär att kunna avgöra vilket räknesätt eller lösningsmetod som kan användas för att lösa en uppgift.

Resonemangsförmågan:
Att föra och följa ett matematiskt resonemang innebär att kunna resonera sig fram till olika lösningar, argumentera för sin lösning, motivera val av metod. Reflektera över vilken strategi, metod eller modell du valt för att lösa problemet. Reflektera över resultatets rimlighet.

Kommunikationsförmågan:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. Beskriva och förklara en lösning med till exempel bilder, symboler eller tabeller. Kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna samtala och redogöra för en matematisk händelse.

Förmågan har inte testats.
På väg att uppnå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Förstå informationen i texten
Behöver stöd för att läsa och förstå problemet.
Förstår för det mesta problemet själv. Kan behöva viss hjälp att förstå problemet.
Förstår problemet själv.
Problemlösning
Välja lösningsmetod.
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa enkla problem med en enkel metod Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra och effektiv metod. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Problemlösning
Formulera egna problem
Behöver hjälp att formulera ett problem som är fullständigt.
Formulerar ett enkelt problem som går att lösa där all information finns med samt en korrekt frågeställning.
Formulerar ett problem som går att lösa i flera steg där all information finns med samt en korrekt frågeställning.
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp inom arbetsområdet
Du har kännedom om grundläggande matematiskabegrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiskabegrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom flera olika arbetsområden.
Begrepp
Beskriva hur begrepp relaterar till varandra och förklara samband mellan begrepp
Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer för det mesta en i huvudsak fungerande metod som gör att du kan lösa problemet. Väljer för det mesta rätt räknesätt vid textuppgifter.
Du väljer en ändamålsenlig metod, en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet. Är säker på vilket räknesätt som ska användas vid textuppgifter.
Metod
Visar inte metod/uträkning
Visar ibland metod/uträkning eller uträkningen är otydlig och svår att förstå.
Visar metoden/uträkning tydligt.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du försöker föra och följa ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du för utvecklade resonemang kring val av metod och rimlighet i resultat samt kan argumenteraför din lösning så att andra kan förstå. Du kan reflektera över ditt och andras resonemang och se styrkor och svagheter i dessa. Ställer och besvarar frågor utifrån det matematiska resonemanget.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan med stöd förklara din tankegång.
Du kan förklara din tankegång. Du kan samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kan redogöra för en matematisk händelse med någon uttrycksform.
Du kan på ett tydligt och korrekt sätt förklara din tankegång både muntligt och skriftligt. Du kan samtala om och på ett tydligt sätt beskriva, förklara och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kan redogöra för en matematisk händelse med flera olika uttrycksformer som t.ex. bilder, symboler och tabeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: