Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk. 4-6

Skapad 2018-10-21 19:23 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan ... enkla tekniska lösningar i vardagen och ... för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
På väg mot
...beskriva och ge exempel på ...några ingående delar som samverkar
...förklara ...hur några ingående delar samverkar
...förklara ...hur några ingående delar samverkar... och visar då på andra liknande lösningar.
Kunskapskrav
Eleven kan på ett ... sätt beskriva och ... några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På väg mot
...enkelt ...ge exempel på
...utvecklat ...visa på samband mellan
...välutvecklat ...visa på samband mellan
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att ... möjliga idéer till lösningar samt utforma ... fysiska och digitala modeller. Under arbetsprocessen ...
På väg mot
...pröva ...enkla ...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
...pröva och ompröva ...utvecklade ...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
...systematiskt pröva och ompröva ...välutvecklade ...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav
Eleven gör ... dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet ... är synliggjord.
På väg mot
...enkla ...till viss del
...utvecklade ...relativt väl
...välutvecklade ...väl
Kunskapskrav
Eleven kan föra ... underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
På väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: