👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning efter arbetet med fröväxter och deras liv

Skapad 2018-10-22 09:29 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 Biologi

Det här är den bedömning du får av dina kunskaper efter arbete om fröväxter och deras liv. Siffrorna i matrisen syftar på uppgifterna i provet, där du visat olika kvaliteter, så för att förstå detaljerna behöver du titta tillbaka på provet.
Jag för också in en bedömning av ditt undersökande arbete vid undersökningar utomhus och inomhus, t ex vid stereolupparna och odlingarna.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

E
C
A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även...
... bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dessutom gör eleven ...
...enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
... utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
... välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

E
C
A
Eleven har...
... grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. 1 2 3 4a 4b 6
... har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. 2 3 4a 4b
... mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. 2 3 4a 4b
Dessutom för eleven ...
... enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. 5
... utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. 5
... välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. 5