Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Poetry Portfolio

Skapad 2018-10-22 18:39 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 8 Engelska
Ny nivå
E
C
A
Aspekt 1
Förmåga att formulera sig i skrift
Eleven har inte ännu nått målen.
I skriftliga framställningar eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Aspekt 2
Förmåga att uttrycka sig skriftligt
Eleven har inte ännu nått målen.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 3
Förmåga att bearbeta och förbättra
Eleven har inte ännu nått målen.
Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: