Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösttema

Skapad 2018-10-23 15:26 i Tärnsjö skola Heby
Kunskapskrav i slutet av åk 3
Grundskola 1 – 3

Kunskapskrav i slutet av åk 3

Rubrik 1

Har uppnått målet
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: