Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2018-10-24 13:35 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från minst en källa. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en argumenterande text (debattartikel) som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från minst en källa. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en argumenterande text (debattartikel) som är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på informationen från källan/källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från minst en källa och kan med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en argumenterande text (debattartikel) som är sammanhängande och väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källan/källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Argumentation
Eleven kan i den skriftliga argumentationen formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i den skriftliga argumentationen formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i den skriftliga argumentationen formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Anpassning
Texten är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftspråkets normer och språket
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: