Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva - Språklig kvalitet och skrivregler

Skapad 2018-10-30 12:05 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Detta är en matris för skrivandet, vad gäller den språkliga kvaliteten och hur du hanterar skrivregler.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Detta är en matris för generellt skrivande i ämnet svenska. Den används för att bedöma textens struktur, tempus, meningsbyggnad, skrivregler och styckeindelning.

Språklig kvalitet och skrivregler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Disposition, struktur och textens uppbyggnad
Du använder mycket enkla och konkreta ord Du använder talspråksformer av ord
Du använder enkla och konkreta ord Du börjar kunna skilja på tal- och skriftspråk
Du använder ibland ett korrekt och varierat språkbruk (SV) Du använder begrepp som du inte helt behärskar(SV/SVA) Du tar risker vad gäller ord och strukturer (SVA) Du försöker använda rätt språkbruk för genren
Du använder ord korrekt och varierat Du klarar att använda abstrakta begrepp korrekt Du använder rätt språkbruk för genren
Ditt ordval är varierat och specifikt Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Tempus
Du växlar mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du växlar ibland mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du klarar att växla mellan olika tempus på ett korrekt sätt
Meningsbyggnad
Din text har en mycket enkel meningsbyggnad (SVO)
Din text har en enkel meningsbyggnad. Ibland börjar du meningen med annan satsdel än subjektet, oftast tidsadverbial
Din text har korrekt meningsbyggnad. Du använder olika typer av bisatser
Din text har varierad meningsbyggnad
Du visar medvetenhet om meningsbyggnadens betydelse för textens stil
Skiljetecken Styckemarkering Stavning
Du behärskar inte skrivreglerna
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna relativt korrekt Rubrik finns till texten Din text är läslig, handskriven eller datorskriven
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna korrekt
Din text är lätt att läsa, dvs. du behärskar i stort sett skrivreglerna och är medveten om skrivreglernas betydelse
Du behärskar skrivreglerna och använder dem för att lyfta fram textens innehållsliga kvalitet Du har hittat en passande rubrik till din text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: