👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6A: Matteområden för bedömning

Skapad 2018-10-30 12:17 i Aspenskolan Tierp
Matteborgen 6A
Grundskola 6 Matematik

I de olika områdena görs en formativ bedömning. Utöver det du får till dig muntligt i samband med lektionerna kan du i matrisen se hur du bedöms. Eventuella kommentarer kan du hitta i lärloggen för matematik.

Utveckla
I dessa områden ska du träna mer.
OK
I de här områdena har du grundläggande kunskaper som du bör träna upp mer
Bra
I de här områdena har du bra kunskaper.Du kan fortsätta att utveckla dessa kunskaper.
Mycket bra
I dessa områdena har du goda kunskaper. Du kan fortsätta och fördjupa dina kunskaper.
Decimaltal
Du förstår vad som menas med decimaltal
Decimaltal
Storleksordna decimaltal
Decimaltal
Multiplicera med 10, 100 och 1 000
Decimaltal
Dividera med 10, 100 och 1 000
Decimaltal
Överslagsräkning
Decimaltal
Divisionsräkning
Decimaltal
Matteord i kapitel 1, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Procent
Räkna ut hur mycket en viss % är av något
Procent
Räkna ut rabatten
Procent
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform
Procent
Förklara sannolikhet
Procent
Räkna ut sannolikheten för en viss händelse
Procent
Matteord i kapitel 2, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Geometri
Använda enheter på rätt sätt i rätt sammanhang
Geometri
Förstå och kunna använda begreppen BAS och HÖJD
Geometri
Räkna ut areor på olika geometriska figurer och sammansatta former
Geometri
Benämna och beskriva geometriska former och egenskaper
Geometri
Förstå och förklara diameter, radie och medelpunkt
Geometri
Matteord i kapitel 3, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Koordinater/lägesmått
Beskriv och förklara ett koordinatsystem
Koordinater/lägesmått
Avläsa och skriva koordinater för punkter
Koordinater/lägesmått
Skapa koordinatsystem och sätta ut punkter i detta
Koordinater/lägesmått
Läsa och rita diagram med proportionella samband
Koordinater/lägesmått
Förstå och förklara lägesmåtten medelvärde, typvärde och median
Koordinater/lägesmått
Matteord i kapitel 4, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Algebra
Förstå och förklara varför en bokstav kan skrivas för ett obekant tal
Algebra
Förstå och skriva algebraiska uttryck
Algebra
Vet och förstår hur geometriska mönster kan förklaras och uttryckas
Algebra
Kunna förklara en en ekvation samt lösa en ekvation
Algebra
Matteord i kapitel 5, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang