Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och befolkning åk 7

Skapad 2018-10-30 13:29 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Planering för arbetsområdet klimat, klimatzoner och befolkning.
Grundskola 7 Geografi

Jag...

...kan visa att jag vet var olika platser finns i världen.
Inte än
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Namngeografi
 • Ge  7-9
Du har grundläggande kunskap om världsdelar, världshav, länder, huvudstäder och naturgeografi i Nordamerika och Europa.
Du har goda kunskaper om världsdelar, världshav, länder, huvudstäder och naturgeografi i Nordamerika och Europa.
Du har mycket goda kunskaper omvärldsdelar, världshav, länder, huvudstäder och naturgeografi i Nordamerika och Europa.

Jag...

...beskriver och resonerar om...
Inte än
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Samspel människa, samhälle och natur
 • Ge  E 9
Var många människor bor i världen.
Var många människor bor i världen.
Var många människor bor i världen.
 • Ge  E 9
Var människor bosätter sig? Enkelt och kortfattat om orsakerna.
Var människor bosätter sig? Flera orsaker som kan utvecklas lite.
Var människor bosätter sig? Flera olika orsaker som utvecklas och förklaras.
 • Ge  E 9
Var människor bosätter sig? Enkelt och kortfattat om konsekvenser.
Var människor bosätter sig? Flera konsekvenser som utvecklas lite.
Var människor bosätter sig? Utförligt om konsekvenser för människa, samhälle, världen.
 • Ge  E 9
Samband mellan klimat och människans livsvillkor tex bosättning, odling, energianvänding i världen.
Samband mellan klimat och människans livsvillkor tex bosättning, odling, energianvänding i världen.
Samband mellan klimat och människans livsvillkor tex bosättning, odling, energianvänding i världen.
 • Ge  E 9
Beskriver kortfattat och oprecist var klimatzonerna finns på jordklotet.
Beskriver utförligt och precist var klimatzonerna finns på jordklotet.
Beskriver mycket utförligt och precist var klimatzonerna finns på jordklotet.
Jag beskriver...
 • Ge  E 9
Kortfattad och enkel beskrivning av klimatzonerna.
Utförlig beskrivning av klimatzonerna.
Fördjupande beskrivning av klimatzonerna.
Jag jämför...
 • Ge  E 9
Klimatzoner och vegetationszoner som visas genom att lyfta någon skillnad mellan olika områden.
Klimatzoner och vegetationszoner som visas genom att lyfta några skillnader mellan olika områden.
Klimatzoner och vegetationszoner som visas genom att lyfta flera skillnader mellan olika områden.
Jag förklarar...
 • Ge  E 9
Du kan förklara någon orsak eller konsekvens till skillnader mellan klimat- och vegetationszoner.
Du kan förklara några orsaker och konsekvenser till skillnader mellan klimat- och vegetationszoner.
Du kan förklara flera orsaker och konsekvens till skillnader mellan klimat- och vegetationszoner.
 • Ge  E 9
Du kan se någon fördel och nackdel för människans livsvillkor i de olika klimatzonerna.
DU kan se några fördelar och nackdelar för människans livsvillkor i de olika klimatzonerna.
Du kan se flera fördelar och nackdelar för människans livsvillkor i de olika klimatzonerna.

Jag...

...förstår och kan förklara människans påverkan på natur och miljö.
Inte än
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • Ge
 • Ge  E 9
Hur väder och klimat uppstår och förändras.
Hur väder och klimat uppstår och förändras.
Hur väder och klimat uppstår och förändras.
 • Ge
 • Ge  E 9
Vad högtryck och lågtryck är.
Förklara hur högtryck och lågtryck uppstår.
Förklara hur högtryck och lågtryck uppstår och samspelar med varandra.
 • Ge
 • Ge  E 9
Förklara hur regn uppstår.
Flera förklaringar till att regn uppstår.
Flera och fördjupade förklaringar till att regn uppstår.
 • Ge
 • Ge  E 9
Enkel förklaring hur vindar och havsströmmar påverkar klimatet.
Förklarar utförligt vad som påverkar klimatet.
Förklarar utförligt vad som påverkar klimatet.

Jag...

...kan förklara och använda geografiska begrepp.
Inte än
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Jag använder och förklarar geografiska begrepp vid enstaka tillfällen.
Jag använder och förklarar geografiska begrepp så ofta jag kan.
Jag använder och förklarar geografiska begrepp genomgående när jag pratar och skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: