Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris franska 7-9 Mimer

Skapad 2018-10-30 14:38 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Kunskapskrav

Grundläggande
Utvecklade
Avancerade
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
Jag kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen. Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag visar min förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: