Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De kristna kyrkorna

Skapad 2018-10-30 19:46 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tillämpa kunskaper
Förstå begrepp. Använda begrepp.
Du förklara en del begrepp och fakta och du kan oftast sätta in fakta i ett sammanhang, t ex. de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var det finns, vad man tror på och de olika religiösa riterna.
Du förklarar med egna ord fakta och nya begrepp. Du kan använda dina kunskaper (fakta och begrepp) även i flera sammanhang, , t ex. de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var det finns, vad man tror på och de olika religiösa riterna.
Du skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Du använder kunskapen i olika sammanhang, t ex. de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var det finns, vad man tror på och de olika religiösa riterna.
Analysförmåga
Ha kunskaper och se samband (likheter och skillnader)
Du kan göra enkla jämförelser t. ex. om likheter och skillnader mellan de kristna kyrkorna. Du radar upp likheter/skillnader/jämförelser utan att ge en hållbar förklaring eller belyser frågorna ur ett perspektiv.
Du kan göra jämförelser och dra egna åsikter t.ex. om likheter och skillnader mellan de kristna kyrkorna. Du beskriver likheter/skillnader/jämförelser med hållbara förklaringar ur flera perspektiv.
Du reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och argument och erfarenheter.
Resonera och argumentera
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar genom att ge ett par exempel på hur kristendomen påverkar samhället.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att ge ett par exempel på hur kristendomen påverkar samhället och kan dra slutsats om varför vi påverkas av kristendomen.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att ge flera exempel på hur kristendomen påverkar samhället och dra slutsatser om varför vi påverkas av kristendomen.
Muntlig aktivitet
Du deltar någon enstaka gång med inlägg i diskussioner och svarar på enstaka frågor under arbetsområdet.
Du deltar i diskussioner och besvarar frågor vid muntliga aktiviteter,
Du deltar aktivt i diskussioner, besvarar frågor och uttrycker sig säker samt använder ämnesspecifika ord och uttryck.
Värdera och granska källor
Du kan få givna källor att arbeta med. Du använder information och granskar med hjälp källorna.
Du använder informationen från flera källor och motiverar varför du gör detta. Du kan ställa frågan: Vem skriver vad och för vem?
Du är medveten om att det finns vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: