Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd - Nyhetsartikel utifrån bok

Skapad 2018-10-30 22:25 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska

Bedömningsstöd - Nyhetsartikel utifrån bok

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Fungerar utmärkt
Koppling till uppgiften och boken
Du har utifrån bokens handling valt ut ett innehåll som fungerar tillsammans med någon av rubrikerna. Du har med några exempel som visar att du förstår hur händelserna eller delarna i boken hänger samman, även om det inte alltid framgår helt klart.
Du har utifrån bokens handling valt ut ett intressant innehåll som passar till någon av rubrikerna relativt väl. Du har med några relevanta detaljer och exempel som visar att du har god förståelse för hur händelserna eller idéerna och delarna i texten hänger samman.
Du har utifrån bokens handling valt ut ett intressant innehåll som passar någon av rubrikerna väl. Du har med flera relevanta detaljer och exempel som visar att du har mycket god förståelse för hur händelserna eller idéerna och delarna i texten hänger samman.
Genre-medvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag.
Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl.
Innehåll
Nyhetsartikels innehåll framgår. Nyhetsartikeln innehåller enkla beskrivningar av händelseförlopp. Ämnet behandlas på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta händelsen kronologiskt.
Nyhetsartikels innehåll framgår tydligt. Nyhetsartikeln innehåller utvecklade beskrivningar av händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Ämnet behandlas på ett utvecklat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Nyhetsartikels innehåll framgår tydligt. Nyhetsartikeln innehåller välutvecklade beskrivningar av händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Ämnet behandlas på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur
Uppbyggnad
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande och det finns en tydlig struktur som passar en nyhetsartikel. (t ex genom rubrik, ingress och brödtext)
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. (t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext).
Textbindning
Textbindningen är enkel
Textbindningen är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel (t ex med sakligt och neutralt språk och ord som passar nyhetens ämnesområde).
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert, specifikt och lyfter texten. Språket passar en nyhetsartikel väl. (t ex med sakligt och neutralt språk och ord som passar nyhetens ämnesområde väl)
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten. (nutid eller dåtid)
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid)
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid)
Skrivregler
Du följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: