Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersöka och dokumentera

Skapad 2018-10-31 11:52 i Valhallaskolan Halmstad
Naturvetenskapliga undersökningar
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i NO. Rutor som inte är ifyllda är moment som vi ännu inte har arbetat med alt. som ej ännu har blivit bedömda.

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Förmågan att ställa en hypotes
Vad tror du kommer att hända? Varför tror du att det kommer att hända? Förklara det vetenskapligt.
Formulerar en hypotes, men behöver stöd i att förklara varför du tror att det ska hända.
Formulerar en hypotes och kan motivera samt förklara varför detta kommer ske. Motiveringen sker med vardagligt språk.
Formulerar en hypotes med en motivering (varför) som bygger på naturvetenskapliga begrepp (ord) och teorier.
Genomförande
Hur går du till väga? Vilket material använder du dig av?
Beskriver kortfattat hur laborationen genomförs samt något material som används.
Beskriver utförligt hur laborationen genomförs samt samtliga material som används.
Beskriver med naturvetenskapliga begrepp hur laborationen genomförs samt samtliga material som används.
Resultat
Hur ska du presentera dina resultat så att någon annan kan förstå dem och kunna göra samma sak? Finns det andra sätt att presentera?
Kan med stöd presentera vilka resultat man fick. Använder vardagligt språk och bild i sin presentation.
Kan med visst stöd presentera vilka resultat man fick. Blandar vardagligt /naturvetenskapligt språk och bild i sin presentation. Kan redovisa såväl muntligt som skriftligt.
Kan presentera vilka resultat man fick. Använder naturvetenskapliga begrepp och symboler.
Slutsats
Vad kom du fram till? Är resultatet rimligt? Varför eller varför inte?
Slutsats finns med. Resonerar om resultaten verkar rimliga eller inte.
Slutsats beskrivs utförligt med vardagligt språk. Resonerar och undersöker om resultaten verkar rimliga eller inte. Vid respons från lärare/kamrat görs ändringar i arbetet.
Resonerar om resultatet och slutsatsen verkar rimliga eller inte, med naturvetenskapligt språk. Kan undersöka vad som ev. gör att resultaten verkar orimliga. Kan peka ut de felkällor som gör att resultaten blir missvisande. Kan i utvärdering föreslå förbättringar av laborationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: