Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-6 Kunskapsöversikt, Hålta-Marstrand skola

Skapad 2018-10-31 11:55 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 1 – 6 Musik

Kunskapsöversikt musik åk 1-6

Pågående
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
deltar i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd...
i någon mån
relativt säkert
med säkerhet
Eleven
spelar...anpassad melodistämma
delar av en enkel
övervägande delar av en enkel
en enkel
Eleven
spelar...anpassad basstämma
delar av en enkel
övervägande delar av en enkel
en enkel
Eleven
spelar...anpassad slagverksstämma
delar av en enkel
övervägande delar av en enkel
en enkel
Eleven
Eleven... på ett ackordinstrument
bidrar till ackompanjemang med några ackord
ackompanjerar och byter då några ackord med flyt
ackompanjerar och byter då ackord med flyt
Eleven
sjunger eller spelar på något instrument...
i viss mån med tajming
med relativt god tajming och med relativt passande karaktär
med god tajming och med passande karaktär
Eleven
Eleven...utifrån egna musikaliska idéer
bidrar till att skapa musik
skapar musik
skapar musik
Eleven
utgår från några enkla musikaliska mönster och former och prövar hur dessa kan...med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg
bidra till en fungerande komposition
sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition
sättas samman till en i stora delar fungerande komposition
Eleven
för resonemang om eget och andras musicerande som är...
enkla
utvecklande
välutvecklade
Eleven
uttrycker sig om egna musikupplevelser på ett...samt ger exempel på hur musik kan påverka människor
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Eleven
urskiljer och ger exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer med...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
Eleven
ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper med...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: