👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ELS SO åk 1-3

Skapad 2018-10-31 15:00 i Eldsbergaskolan Halmstad
Matris för SO-ämnen enligt kunskapskraven i Lgr11, åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Matris för SO-ämnen enligt kunskapskraven i Lgr11, åk 1-3. SO står för samhällsorienterade ämnen (historia, religion, geografi, samhällskunskap).

Att leva tillsammans

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Flytta inom ett land eller mellan länder.
 • SO   3
Du känner till att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar och ge exempel på vad det kan innebära för familjer.
Trafikregler
 • SO   3
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du känner till trafikfarliga platser i närområdet och kan ge exempel hur man kan minska riskerna i trafiken.
Livsfrågor, normer och regler
 • SO   3
 • SO   3
Du är med i samtal om normer och regler
Du är aktiv i samtal om normer och regler i vardagen och varför de kan behövas.

Att leva i närområdet

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Centrala samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet
 • SO   3
Du känner till några olika yrken.
Du känner till viktiga samhällsfunktioner (ex sjukvård, polis, räddningstjänst) och kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse
 • SO   3
Du har en viss förståelse för att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar, samt ge exempel på det i närmiljön.
. Hemortens historia
 • SO   3
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du känner till om hemortens historia och kan ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Religion och platser i närområdet för religionsutövning.
 • SO   3
 • SO   3
Du känner till någon religion och var den kan utövas i närområdet
Du kan ge exempel på våra vanligaste religioner, dess symboler och högtider, samt var man utövar dem i närområdet.

Att leva i världen

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Mänskliga rättigheter.
 • SO   3
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och kan även ge några exempel på vad det kan innebära i skolan och i hemmet.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag.
 • SO   3
Du känner till hur någon handling i vardagen kan påverka miljön (ex trafik, energi och mat).
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger även förslag på hur man kan bidra till en bättre miljö.
Betalningsformer
 • SO   3
Du känner till att man kan betala på olika sätt t ex. med kontanter och kontokort.
Du vet att man kan betala på olika sätt tex. med kontanter och kontokort. Du vet vad några, för dig vanliga varor, kan kosta.
Historia
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Du känner till att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på man levde och några viktiga händelser. Du beskriver hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språk. Du känner till några olika tidsbegrepp (ex stenåldern....) och kan förstå tidslinjen.
Kristendomen
 • SO   3
 • SO   3
Du känner till någon del ur Bibeln. Du känner till att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du kan ge exempel på några berättelser ur Bibeln, samt om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom kan du ge exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden

Att undersöka verkligheten

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Samhällsfrågor
 • SO   3
Du tar del av enkel information i olika medier.
Du kan samtala om elevnära samhällsfrågor, ge synpunkter, kommentarer och ställa frågor.
Söka information
 • SO   3
Du deltar i arbetet med att söka information om samhället.
Du kan söka information om samhället genom enkla intervjuer och observationer. Du kan även göra enkla sammanställningar av resultaten.
Världsdelar och kartor
 • SO   3
Du deltar då vi använder karta, jordglob och väderstreck.
Du kan namnen på världsdelarna. Du kan namnen på några länder som du tycker är viktiga. Du kan visa var de ligger med hjälp av karta, jordglob och väderstreck.
Ny aspekt