Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmseminarium

Skapad 2018-11-03 14:27 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
X
Bedöms ej klara kunskapskraven
>
>>
>>>
>>>>
>>>>
Förberedda samtal och diskussioner
Bedöms ej klara kunskapskraven
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter . Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig Språk och och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språk och och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Analys
Bedöms ej klara kunskapskraven
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: