Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rappport

Skapad 2018-11-03 14:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola
X
>
>>
>>>
>>>
>>>>
Innehåll
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Texten är så rik på innehåll att den i stort sett fungerar i sammanhanget. Eleven beskriver tre hjältar och deras berättelser och pekar på några likheter och skillnader.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Innehållet är självständigt och synpunktsrikt. Balans råder mellan berättande och diskuterande delar. Eleven har redogjort på ett bra sätt för handling och karaktärer. I rapporten finns en analys av resultatdelen som på ett bra sätt diskuterar några typiska drag hos hjältar och i hjälteberättelser. Eleven använder på ett korrekt sätt några litteraturvetenskapliga begrepp.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Innehållet är fylligt och gärna originellt. Eleven har redogjort på ett mycket bra sätt för handling och karaktärer. Samtliga delar av rapporten är fylligt och korrekt skrivna. Analysen är utförlig och diskuterar på ett djupt och heltäckande sätt resultatdelen utifrån syfte och frågeställningar. Eleven använder på ett korrekt och motiverat sätt några litteraturvetenskapliga begrepp. Dessa fördjupar analysen.
Språk
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Eleven visar att han eller hon behärskar grundläggande regler för språkriktighet. Språket är tydligt men behöver inte vara helt korrekt. Dock får felen inte störa läsningen eller förståelsen av texten.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Språket är varierat, klart och i princip utan fel.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Språket är stilistiskt säkert. Eleven visar att hon eller han med säkerhet behärskar ett mycket stort register av formuleringssätt och språkliga konstruktioner.
Disposition
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Texten har ett gott sammanhang. Upplägget fungerar men det får finnas invändningar. Texten ska vara markerad med stycken. Eleven har i stort följt den disposition som texttypen föreskriver med inledning, avhandling och analys.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Textens disposition är genomtänkt, överskådlig och är markerad med stycken på ett korrekt sätt. Texten har ett gott sammanhang och den röda tråden framgår tydligt. Övergångar mellan stycken finns och meningar och satser binds ihop på ett bra sätt. Eleven har på ett bra sätt följt den disposition som texttypen föreskriver med inledning, avhandling och analys.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Textens disposition är klar och mycket genomtänkt. Den framhåller innehållet och underlättar läsningen. Styckeindelningen är genomförd så att strukturen framhävs. Textbindningen funderar väl på alla nivåer. Eleven har på ett mycket bra sätt följt den disposition som texttypen föreskriver med inledning, avhandling och analys.
Källhantering
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Eleven har samlat och sovrat ut relevanta källor till sin undersökning Det finns en källförteckning som gör det möjligt att hitta de källor som använts i texten. Eleven skiljer på egna och andras tankar. Det finns löpanda källhänvisningar I texten.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Det finns fungerande källhänvisningar i löpande text och en i stort sett korrekt källförteckning. Det finns referatmarkörer
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Eleven tillämpar på ett korrekt och motiverat sätt regler för citat- och referatteknik. Citaten och referaten är smidigt infogade i texten med hjälp av varierade referatmarkörer. Källorna samlas i en helt korrekt källförteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: