Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2018-11-03 16:15 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan skriva olika typer av texter med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga. Du kan skriva olika slags texter med ett delvis varierat språk, dina texter har sammanhang och du håller dig i stort sett till de språkliga reglerna. De berättande texterna innehåller enkla beskrivningar. Du kan söka, välja ut och göra enkla sammanställningar av information. Du kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du visar att du försöker dela in dina texter i stycken.
Nivå 2
Du kan skriva olika slags texter med en god språklig variation, har ett tydligt sammanhang i texterna och följer språkliga regler. De berättande texterna innehåller till stor del utvecklade beskrivningar. Du kan söka, välja ut och göra utvecklade sammanställningar av olika typer av information. Du kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du ger uttryck för tankar, känslor och åsikter i dina texter. Dina texter har en mestadels korrekt styckeindelning.
Nivå 3
Du kan skriva olika slags texter med en mycket god språklig variation. Du har ett tydligt sammanhang i texterna och följer i hög grad språkliga regler. De berättande texterna innehåller välutvecklade beskrivningar. Du kan söka, välja ut och göra väl utvecklade sammanställningar av olika typer av information. Du kan du ge väl utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du ger tydliga uttryck för tankar, känslor och åsikter i dina texter. Dina texter har en i stort sett helt korrekt styckeindelning.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: