👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI Sverige - bedömningsmatris åk 4

Skapad 2018-11-04 21:20 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 Geografi

Matrisen används som underlag för skriftligt omdöme i Geografi - Sverige.

---------->
---------->
---------->
Namngeografi
Är att namnge och placera ut - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
  • Ge  4-6
Du kan namnge och placera ut med stöd/hjälp några - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
Du kan namnge och placera ut några - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
Du kan med mycket god säkerhet namnge och placera ut några - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
Geografiska begrepp
- Att förstå ord som är typiska för ämnet geografi "ämnesspecifika ord och begrepp".
  • Ge  4-6
Du är på god väg att kunna använda dig av geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett utvecklat sätt. Du förklarar orden utförligt och sätter orden i sammanhang.
Kunskap om natur och kulturlandskap.
- Vad är naturlandskap? - Vad är kulturlandskap?
  • Ge  4-6
Du är på god väg att kunna förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är.
Du kan förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad naturlandskap och kulturlandskap. Du ger exempel hur landskapet förändrats genom tiden och framtidssyn.
Naturtyper och naturtillgångar
- Vilka naturtyper vi har i Sverige. - Vad kan man använda naturtillgångarna till?
  • Ge  4-6
Du är på god väg att kunna namnge några av Sveriges olika naturtyper och naturtillgångar.
Du kan några av Sveriges olika naturtyper och naturtillgångar.
Du kan de flesta av Sveriges naturtyper och naturtillgångar. Du berättar på ett utvecklat sätt några betydelser av dessa för samhället.
Kartkunskap
- Hur man läser av en karta med hjälp av teckenförklaring, färger och symboler.
  • Ge
  • Ge  4-6
Du är på god väg att kunna använda en karta för att söka information.
Du kan använda olika kartor för att söka information. Du vet vilken karta som är lämpligast att använda för den information du vill ha.
Du kan använda olika kartor för att hämta information. Du vet vilken karta som är lämpligast att använda. Du diskuterar för hur olika kartor fungerar och vad skillnaderna är.
Jordytan förändras
- Vilka krafter i naturen som formar och förändrar vår jordyta.
  • Ge  4-6
Du är på god väg att kunna förklara för hur naturkrafter påverkar jordytan.
Du kan förklara för hur några naturkrafter påverkar/förändrar jordytan.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt och för ett flertal naturkrafter som påverkar/förändrar jordytan.