Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning

Skapad 2018-11-05 10:09 i Sturegymnasiet Halmstad
Matris för att skriva en egen novell och ge kamratrespons.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk

Matrisen bedömer hur väl du använder dig av gestaltande beskrivningar, dramaturgi och berättargrepp när du skriver och hur väl du anpassar din text till språkliga normer och strukturer. Den bedömer också din förmåga att ge respons och bearbeta din text utifrån respons.

Ej godtagbart
1
2
3
Innehåll
genremedvetenhet och dramaturgi
Din text följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa. Du följer genrens mönster.
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Du följer genrens mönster på ett levande sätt.
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Du följer genrens mönster på ett levande sätt och kan komma med egna kreativa lösningar.
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du har hög språklig säkerhet och flyt i texten.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbet din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: