Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Moderna språk åk 6 Alléskolan

Skapad 2018-11-06 15:00 i Alléskolan Lerum
En matris för att bedöma tal, hör- och läsförståelse och skrift.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

En matris för att bedöma tal, hör- och läsförståelse och skrift.

F
E
C
A
Tala och samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan du använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan du använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan du använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan du använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan du använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan du använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Lyssna och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talat språk
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo, om välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet kan du använda sig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo, om välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet kan du använda dig av någon strategi för lyssnande
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo, om välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta din förståelse av innehållet kan du använda dig av någon strategi för lyssnande.
Läsa och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skrivet språk
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Realia
Bedömningen avser elevens förmåga att reflektera över liv, samhälle och kultur i de delar av världen där målspråket talas.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: