Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2018-11-07 11:29 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för berättande text
Grundskola 5

Berättande text

Kommentar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkriktighet
Stavfel Punkt och stor bokstav
Texten innehåller en hel del stavfel. Punkt och stor bokstav används inte på rätt sätt.
Texten innehåller några stavfel. Punkt och stor bokstav används oftast på rätt sätt.
Texten innehåller få eller inga stavfel. Punkt och stor bokstav används på rätt sätt.
Variera meningar
Ordval
I texten används samma ord flera gånger.
I texten används ibland samma ord många gånger och ibland liknande ord.
I texten används olika ord för samma sak.
Variera meningar
Meningslängd
Texten innehåller bara korta meningar eller bara långa meningar.
Texten innehåller en del korta och en del långa meningar.
Texten innehåller en blandning av korta meningar och långa meningar, som ger texten ett flyt.
Detaljer/ beskrivningar
Person- och miljöbeskrivningar
Texten innehåller inga eller få beskrivningar.
Texten innehåller några beskrivningar.
Texten innehåller flera beskrivningar som gör texten intressant att läsa.
Stycken
Texten är skriven i ett stycke.
Texten är uppdelad i stycken på ett otydligt sätt.
Texten är indelad i stycken på ett tydligt sätt.
Dialog
Dialogen är skriven mitt i texten.
Dialogen är skriven ibland på rätt sätt och ibland mitt i texten.
Dialogen är skriven på ett tydligt och rätt sätt.
Berättelsens uppbyggnad
Inledning, mitt med problem och lösning och slut Röd tråd
Texten innehåller flera eller alla av delarna men någon av delarna är otydligt skriven.
Texten innehåller alla delarna men problemet eller lösningen är otydlig.
Texten innehåller alla delarna och har ett tydligt problem som får en tydlig lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: