Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-11-07 19:43 i Kärna skola Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet Europa.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Geografi

Europa är en liten världsdel (näst minsta), men till befolkningen tredje största. Det bor ca 750 miljoner människor här och är alltså ett tätbefolkat område. På kartan hittar du Europa längst västerut på kontinenten Eurasien och gränsar bland annat mot Medelhavet, Atlanten och Uralbergen.

LÄRANDEMATRIS EUROPA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Europas länder
Du vet vilka länderna i Europa är samt kunna placera ut dem på en karta över Europa.
Du namnger med viss hjälp minst tio länder i Europa (ej Norden) och placerar med viss hjälp ut dem på en karta.
Du namnger med viss säkerhet länderna i Europa och placerar med viss säkerhet ut dem på en karta.
Du namnger med stor säkerhet länderna i Europa och placerar med stor säkerhet ut dem på en karta.
Huvudstäder i Europa
Du vet vad huvudstäderna heter i Europa samt kunna placera ut dem på en karta. Du ska också kunna några hav, sjöar, floder och bergskedjor.
Du talar med viss hjälp om vad minst tio huvudstäder i Europa (ej Norden) heter samt några hav och placerar med viss hjälp ut dem på en karta.
Du talar med viss säkerhet om vad huvudstäderna i Europa heter samt några hav, sjöar, floder och bergskedjor placerar med viss säkerhet ut dem på en karta.
Du talar med stor säkerhet om vad huvudstäderna i Europa heter samt några hav, sjöar, floder och bergskedjor och placerar med stor säkerhet ut dem på en karta.
Ord och begrepp
Du känner till centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t. ex. världsdel, klimat, naturtillgång, statsskick och försörjning.
Du visar att du förstår några geografiska ord och begrepp genom att du förklarar dem och använder dig av dem så att man förstår.
Du visar att du förstår flera geografiska ord och begrepp genom att du förklarar dem och använder dig av dem så att man förstår.
Du visar att du förstår flera geografiska ord och begrepp genom att du förklarar dem och använder dig av dem så att man tydligt förstår.
Natur och klimat
Du känner till vad som påverkar klimatet i Europa Du ska känna till de olika naturtyperna och naturresurserna i Europa.
Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du namnger några av Europas olika naturtyper och naturresurser. Du berättar med viss hjälp om någon betydelse av detta för samhället
Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan även förklara varför temperaturen är lägre på hög höjd. Du namnger de flesta av Europas olika naturtyper och naturresurser. Du berättar om några betydelser av dessa för samhället.
Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan även förklara varför temperaturen är lägre på hög höjd. Du förklarar också vad som menas med kustklimat och inlandsklimat. Du namnger Europas olika naturtyper och naturresurser. Du berättar om flera betydelser av dessa för samhället.
Levnadsvillkor
Du känner till vad ojämna levnadsvillkor har för orsak och konsekvens.
Du ger enkla förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras där du kan använda dig av något du lärt dig.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och kan förklara dig och ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och kan tydligt förklara dig och ge flera tydliga förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Befolkning
Du känner till fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger med viss hjälp någon orsak till fördelningen och beskriver någon konsekvens av denna.
Du berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger med viss säkerhet några orsaker till fördelningen och beskriver några konsekvenser av denna.
Du berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger flera orsaker till fördelningen och beskriver konsekvenser av denna.
Europeiska Unionen/ EU
Du känner till vad EU är, vad som krävs för att få vara med och vad EU arbetar med.
Du känner till vad EU är och varför det finns.
Du känner till vad EU är, några saker om vad som krävs för att få vara med samt några exempel på vad de arbetar med.
Du känner till vad EU är, flera saker om vad som krävs för att få vara med samt flera exempel på vad de arbetar med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: