Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för kursen Lantbruksdjur 1

Skapad 2018-11-08 10:50 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola 1

Bedömning av kursen Lantbruksdjur 1

Lantbruksdjurens behov

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
1
Eleven redogör ... för lantbruksdjurens näringsbehov och utfodring
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
2
Eleven beskriver ... djurens närmiljö samt redogör ... för faktorer som bidrar till god djurmiljö
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
3
Eleven identifierar ... och redogör ... för aktuella djursjukdomar
med viss säkerhet översiktligt
med viss säkerhet utförligt
med säkerhet utförligt och nyanserat

Att arbeta

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
1
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför ... med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur
i samråd
efter samråd
efter samråd
2
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt
3
Resultatet av arbetet är ...
tillfredsställande
tillfredsställande
gott
4
I arbetet använder eleven ... teknisk utrustning.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
5
Eleven utför ... med handledare daglig tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar
i samråd
efter samråd
efter samråd
6
I arbetet löser eleven ... med handledare de problem som uppstår
i samråd
efter samråd
efter samråd
7
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
8
Dessutom redogör eleven ... för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
9
Eleven hanterar ... produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
10
Dessutom drar eleven ...slutsatser om produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
11
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ... den egna förmågan och situationens krav.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: