Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen - del 1

Skapad 2018-11-08 11:08 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Delar av unikums matris omformulerade för området kroppen.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Bedömningsmatris i Biologi, arbetsområde Kroppen - del 1

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtala och diskutera om hälsa
TEMAVECKAN
Skiljer fakta från värderingar. Tar ställning och motiverar enkelt. Beskriver konsekvenser.
Skiljer fakta från värderingar. Tar ställning och motiverar utvecklat. Beskriver konsekvenser.
Skiljer fakta från värderingar. Tar ställning och motiverar välutvecklat. Beskriver konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
TEMAVECKAN
Framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Använder olika källor. TEMAVECKAN, ARBETE SJUKDOMAR
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
TEMAVECKAN, ARBETE SJUKDOMAR
Använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och filmer. Viss anpassning till syfte och målgrupp.
Använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och filmer. Relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och filmer. God anpassning till syfte och målgrupp.
Använda utrustning
Säkerhet och funktion. LABORATIONER
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Jämför resultat med frågeställning. LABORATIONER
Drar enkla slutsatser med viss koppling till kunskaper i biologi.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kunskaper i biologi.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kunskaper i biologi.
Resultat, rimlighet & förbättring
LABORATIONER
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger allmänna förslag till förbättringar.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet, resonerar om möjliga felkällor och ger förslag till förbättring som är specifika för uppgiften.
Dokumentera undersökningar
LABORATIONER
Enkla dokumentationer med tex bilder, tabell eller rapport.
Utvecklade dokumentationer med tex tabell, diagram eller rapport.
Välutvecklade dokumentationer med tabell, diagram, bilder eller rapport.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Kunskaper om kroppen. Begrepp. PROV
Grundläggande kunskaper om kroppen. Visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av begrepp.
Goda kunskaper om kroppen och Visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av begrepp.
Mycket goda kunskaper om kroppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av begrepp.
Samband som rör människokroppen
Resonemang. PROV
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på ganska komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: