Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i kursen Lantbruksdjur 2

Skapad 2018-11-08 12:17 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola 2

Bedömning kursen Lantbruksdjur 2

E
C
A
1
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör ... för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i olika stall och utemiljöer.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
2
Eleven beskriver ... djurens närmiljö samt redogör ... för faktorer som bidrar till en god djurmiljö och för hur miljön kan förbättras
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
3
Eleven identifierar ... och redogör ... för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar
med viss säkerhet översiktligt
med viss säkerhet utförligt
med säkerhet utförligt och nyanserat
4
Eleven redogör ... för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi samt hur avelsarbete går till
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
5
Eleven planerar ... med handledare arbetsuppgifterna
i samråd
efter samråd
efter samråd
6
I planeringen upprättar eleven en ... skötselplan med utgångspunkt i djurens behov och produktionens omfattning
enkel
genomarbetad
genomarbetad
7
Eleven gör ... bedömningar av när och hur arbetsuppgifter i djurstallar ska genomföras
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
8
Arbetet utför på ett etiskt och och säkert sätt
9
Resultatet av arbetet är ...
tillfredsställande
tillfredsställande
gott
10
Eleven gör en foderstatsberäkning för lantbruksdjur
11
I arbetet använder eleven teknisk utrustning ...
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
12
Eleven utför ... med handledare daglig och periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar
i samråd
efter samråd
efter samråd
13
Eleven kontrollerar ... med handledare planerad foderstyrning
i samråd
efter samråd
efter samråd
14
I arbetet löser eleven ... med handledare problem som uppstår
i samråd
efter samråd
efter samråd
15
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall
16
Eleven redogör ... för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser i aktuella situationer
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
17
Eleven drar ... slutsatser om sambandet mellan produktionen och marknadens efterfrågan på produkter samt om hur produktpriser påverkar det ekonomiska resultatet och försäljningen
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
18
Eleven redogör ... för hur olika avelsåtgärder påverkar produktionsekonomin
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
19
När eleven samråder med handledare bedömer hon/han med ... den egna förmågan och situationens krav
viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: