Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2018-11-09 13:14 i Almåsskolan Mölndals Stad
Matrisen avser elevernas förmågor att skapa en specifik text, i detta fallet en debattartikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Matrisen avser elevernas förmågor att skapa en specifik text, i detta fallet en debattartikel.

Debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Artikeln

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkbruk
Du skriver enformig och din text hänger inte samman språkligt.
Du uttrycker dig med viss språklig variation och enkel textbindning.
Du uttrycker dig med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Du uttrycker dig med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Anpassning av språk till syfte
Du visar inte någon anpassning av språket i förhållande till den typ av text du skriver.
Ditt språk är i huvudsak anpassat till en debatterande text.
Ditt språk är relativt väl anpassat till en debatterande text.
Ditt språk är väl anpassat till en debatterande text.
Struktur
Ditt arbete saknar till stora delar den struktur som är relevant för den typ av text du skulle skriva.
Du har en i huvudsak fungerande struktur på ditt arbete i det att du har en tydlig tes, du har en inledning, presenterar dina åsikter/argument i olika stycken.
Du har en relativt väl fungerande struktur på ditt arbete i det att du har en tydlig tes och inledning. Du presenterar dina åsikter/argument i olika stycken. Du har ett försök till ett avslut.
Du uppfyller allt i steg 1 och 2 samt inkluderar ett tydligt avslut med en avslutande uppmaning.
Innehåll
Du utelämnar en tydlig tes och/eller du saknar till stor del (eller helt) underbyggda argument/åsikter.
Du bearbetar och återger på ett enkelt sätt dina åsikter kring ämnet med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du bearbetar och återger på ett utvecklande sätt dina egna åsikter med relativt väl underbyggda argument. Du inkluderar ett motargument som du bemöter och har ett avslut som summerar det du skrivit.
Du bearbetar och återger på ett välutvecklande sätt dina egna åsikter med väl underbyggda argument. Du inkluderar ett motargument som du bemöter och övervinner samt har ett avslut som riktar sig mot en specifik grupp och som uppmanar till förändring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: