Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ml. Albanska

Skapad 2018-11-10 13:28 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa och förstå på modersmål
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Skriva på modersmål
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du uttrycker dig utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk.
Du uttrycker dig väl utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk.
Samtala
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga framför åsikter
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: