Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Around The World

Skapad 2018-11-10 22:02 i Linnéaskolan Uddevalla
Matris - parsamtal
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

Utveckling behövs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka åsikter
- erbjuder få eller inga åsikter
- lyckas med att förmedla åsikter
- erbjuder gärna åsikter och förklarar med hjälp av exempel och detaljer
- erbjuder gärna åsikter och knyter ihop dem till det som andra har sagt
Fakta
- erbjuder få eller inga fakta om landet
- erbjuder en del fakta om landet
- erbjuder många relevanta fakta om landet och förklarar med exempel och detaljer
- fakta som lyfts fram byggs in i samtalet på ett smidigt sätt
Språkstrategier
- använder inga strategier för att lösa kommunikationsproblem
- använder några strategier för att lösa kommunikationsproblem
- löser de flesta kommunikationsproblem med strategier som omformuleringar och förklaringar
- löser kommunikationsproblem på ett mycket effektivt sätt
Grammatik
- använder få grammatiska former - använder sällan de på ett lämpligt sätt
- använder några grammatiska former - använder de oftast på ett lämpligt sätt
- använder många olika grammatiska former - använder de regelbundet på ett lämpligt sätt
- använder många olika grammatiska former - använder de på ett lämpligt och effektivt sätt
Ordförråd
- ordförrådet begränsar kommunikationen
- ordförrådet räcker för att kommunikationen ska fungera
- ordförrådet räcker gott för att kommunikationen ska fungera
- ordförrådet berikar kommunikationen
Uttal
- otydligt - gör att kommunikation är svår att förstå
- hyfsat - gör att kommunikation är lite svårt att förstå
- tydligt - bidrar till att kommunikationen fungerar bra
- mycket tydligt - bidrar till att kommunikation fungerar bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: