Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 8 ht-18

Skapad 2018-11-11 14:12 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8
Lägre
....
Högre
Kunskap
Du visar att du har grundläggande kunskaper om Kristendomen och dess tre inriktningar genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du visar att du har goda kunskaper om kristendomen och dess tre inriktningar genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom en av inriktningarna.
Du visar att du har goda kunskaper om kristendomen och dess tre inriktningar genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom två av inriktningarna.
Jämföra
Du visar att du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de tre inriktningarna.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de tre inriktningarna.
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de tre inriktningarna.
Resonera om påverkan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur Kristendomen påverkades av Luthers tankar och hur hans tankar påverkade samhället.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur Kristendomen påverkades av Luthers tankar och hur hans tankar påverkade samhället.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur Kristendomen påverkades av Luthers tankar och hur hans tankar påverkade samhället.
Resonera om livsfrågor
Du visar att du kan föra enkla resonemang om vad som sägs om olika livsfrågor inom de tre inriktningarna.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om vad som sägs om olika livsfrågor inom de tre inriktningarna.
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om vad som sägs om olika livsfrågor inom de tre inriktningarna.
Söka information
Du visar att du kan söka information om de tre inriktningarnas tankar om livsfrågor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka information om de tre inriktningarnas tankar om livsfrågor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka information om de tre inriktningarnas tankar om livsfrågor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda etiska modeller
Du visar att du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och använda etiska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och använda etiska modeller på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och använda etiska modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: