Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv - Personligt brev + CV

Skapad 2018-11-11 20:41 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris i fyra nivåer + checklista för arbetsområde i samband med prao.
Grundskola 7 – 9

Checklista - CV

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Personal information
Name, age, nationality
Saknas
Finns med
Contact information
Adress, telephone number, e-mail
Saknas
Finns med
Education & Experience
Schools, jobs, courses, camps
Saknas
Finns med
Skills
Write them in a list! For example: computer programs you can use and what skills you have.
Saknas
Finns med
Knowledge of languages
What languages can you speak and how well?
Saknas
Finns med

Checklista - Personal Letter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Personal information
Name, age, occupation, where you live.
Saknas
Finns med
Presentation
Short text presenting who you are.
Saknas
Finns med
Why they should hire you
Why you want to work with the company & what you can help them with.
Saknas
Finns med
What makes you suitable for the job
Skills, abilities, hobbies experiences etc. Give examples and explain why this is something useful/helpful.
Saknas
Finns med
What use you have for your english language skills in this line of work
Explain why/why not and give examples.
Saknas
Finns med
Hur man skriver ett brev
Brevet följer inte strukturen vi gått igenom.
Brevet följer strukturen vi gått igenom.

Bedömningsmatris - Personligt brev + CV

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du saknar flera delar i ditt CV eller i ditt personliga brev. Se checklistorna ovan!
Du saknar någon del som skall vara med i ditt CV eller i ditt personliga brev. Se checklistorna ovan!
Du har med alla delarna som skall vara med i ditt CV och i ditt personliga brev. Se checklistorna ovan!
Hur texten fungerar
Anpassning av innehåll och språk.
Texten är uppbyggd så att läsaren i i stort sett förstår textens syfte och kan ta till sig innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte och kan ta till sig innehållet.
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med syftet och läsaren kan lätt ta till sig innehållet.
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet i enlighet med syftet och läsaren kan lätt ta till sig innehållet.
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel. Din text har ett visst flyt som gör den lättare att följa och tillgodogöra sig som läsare.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en uttrycker dig på ett sätt som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Struktur
Styckeindelning
Ditt personliga brev saknar en fungerande struktur.
Ditt personliga brev är indelat i stycken och du försöker samla meningar med liknande tankar i samma stycke.
Du använder tydliga korta stycken så att likartade tankar för det mesta är samlade i samma stycken. Det finns en någorlunda naturlig övergång mellan styckena.
Du använder tydlig styckeindelning med längre stycken där du samlar likartade tankar i samma stycken och har en naturlig övergång mellan stycken som gör att ditt brev lättläst och lättåtkomlig för läsaren.
Skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut stort skiljetecken i slutet av mening vilket försvårar för läsaren att följa med i texten.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: