Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2018-11-12 07:52 i Kvarngärdesskolan Uppsala
En matris för debattartikel
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Innehåll och textanvändning
-Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel. -Elevens åsikt framgår i huvudsak och eleven argumenterar på ett enkelt sätt för sin åsikt. -Elevens argument är enkla och till viss del utvecklade. -Eleven presenterar fakta och gör ett försök till källhänvisning. Det som presenteras samt försöket till källhänvisning är infogat på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
-Texten fungerar relativt väl som en debattartikel. -Elevens åsikt framgår relativt väl och eleven argumenterar på ett utvecklat sätt för sin åsikt. -Elevens argument och motargument fördjupar och/eller utvidgar diskussionen. -Eleven presenterar relevanta fakta och anger källan på ett relativt fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är relativt väl infogat i texten.
-Texten fungerar väl som en debattartikel. -Elevens åsikt framgår tydligt och eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt för sin åsikt. -Elevens argument är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument. -Eleven presenterar relevanta fakta från olika källor och anger källorna på ett väl fungerande sätt. Det som presenteras samt källan är väl infogat i texten.
Aspekt
Struktur
-Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
-Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är utvecklad.
-Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning,konsekvent genomförd styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Aspekt
Skrivregler
-Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
-Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
-Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Aspekt
Kamratrespons
-Eleven kan ge enkla omdömen om debattartikelns innehåll och uppbyggnad.
-Eleven kan ge utvecklade omdömen om debattartikelns innehåll och uppbyggnad.
-Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om debattartikelns innehåll och uppbyggnad.
Aspekt
Bearbetning av text
Eleven kan utifrån respons bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta debattartikeln mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: