Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov, del A muntlig del hösten 2018

Skapad 2018-11-13 09:34 i Esperedskolan Halmstad
Nationella prov, del A muntlig del hösten 2018
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Nationella prov, del A muntlig del hösten 2018

Redogöra för en liten grupp

E
C
A
Innehåll
Eleven: - klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. - redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven: - klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. - redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven: - klarar väl att hålla sig till ämnet. - redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande: - inledning - huvuddel och/eller - avslutning
Redogör utvecklat med i huvudsak fungerande: - inledning - huvuddel och/eller - avslutning
Redogör välutvecklat med i huvudsak fungerande: - inledning - huvuddel och - avslutning
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. (sv) Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.(sv) Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva).
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. (sv) Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva).
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)
Klarar relativt väl att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang Använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)
Klarar väl att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang Använder vid behov väl fungerande strategier för att göra sig förstådd (sva)

Samtal

E
C
A
Kommunikation
Eleven: - Upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - för till viss del samtalet framåt Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att gör sig förstådd (sva).
Eleven: - Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - för samtalet framåt Använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att gör sig förstådd (sva).
Eleven: - Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - fördjupar eller breddar samtalet Använder vid behov väl fungerande strategier för att gör sig förstådd (sva).
Innehåll
- klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet - framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
- klarar relativt väl att hålla sig till ämnet - framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
- klarar väl att hålla sig till ämnet - framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Använder ett ändamålsenligt fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: