👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Debattartikel (HT18)

Skapad 2018-11-14 12:57 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Svenska
E
C
A
K2
Texten som helhet
Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga och till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga, väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
K2
Skriftspråksnormer
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
K2
Disposition
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
K2
Språk
Språket är varierat och delvis välformulerat.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
K3
Referat och citat
Eleven kan med viss säkerhet tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
K3
Källhänvisning
Eleven kan med viss säkerhet tillämpa grundläggande regler för källhänvisning.
Eleven kan med säkerhet tillämpa grundläggande regler för källhänvisning.
Eleven kan med säkerhet tillämpa grundläggande regler för källhänvisning.